Göra&Vara

Hej och välkommen till att göra och vara!

Idag lever vi med alldeles för mycket information. Förväntningar på varandra har blivit väldigt stora. I princip alla vill att alla kontinuerligt har livslust, glädje och motivation för livet. Samtidigt blir det svårare att bevisa och berätta för varandra om våran reella förmågor och förväntningar. Det leder oss till att vi känner oss missförstådda, sårade och besvikna. Även den fysiska och mentala hälsan blir försämrad. Vi lider av stress, oro, värk, dåligt samvete och självmedkänsla m.m.

I dagsläget är förebyggande hälsosamma aktiviteter för många en omöjlighet därför att livets tempo går fort. Syftet med denna verksamheten är att ge möjligheterna till omgivningen att byta vardagsstress och brådska till lugn och ro. Mitt önskemål är att denna verksamheten bli ett kreativt, upplevelse baserad träffpunkt med aktiv delaktighet i processen av varje klient.

Det är fortfarande en pågående process i mitt eget liv.  Du är välkommen att läsa mer om mig på den här webbsidan och ta del av någon behandling som jag erbjuder. Akceptance and commitment therapy (ACT), mindfulness och andningsövningar samt samtal och sorgbearbetning har blivit en del av min vardag. Personligt har detta hjälpt mig att leva ännu mer i balans mellan familjelivet, arbete, rehabiliterings aktivitet och fritid.

Läs gärna även om du inte vet vad du behöver just nu. Det brukar att lösas efter hand. Varsågod, känner sig bekväm att kontakta mig vid synpunkter eller önskan om personlig handledning.

Med vänliga Hälsningar,
Normunds Zarins
Lic.Stresscoach