Egen Lic. Stresscoach i dit företag

Sammanhang mellan stress och jobbet har blivit vanligt idag. Stressen är en försvarsreaktion som utlöses av påfrestningar som till exempel höga krav, arbetstempo eller konflikter både i privatliv, arbete samhällets krav. Vilket påverkar oss fysiskt och mentalt. Samtidigt kostar det mycket onödiga pengar. Som för den drabbade person samt för företaget och samhällets budget.

För att beskydda och förebygga stressrelaterade besvär och sjukdomar måste arbetsledningen se till att åtgärda det som orsakar stress i samband med konkreta arbetsuppgifter som man jobbar med. Arbetsgivaren behöver regelbundet undersöka förhållandena på jobbet och bedöma riskerna för medarbetarnas hälsa. Det betyder att lyssna på medarbetarna och vara lyhörd för hur de mår. Även de anställda själva har ett aktiv ansvar att tala om vilka risker  som finns i arbetsmiljön.

Det kan handla om att minska arbetsmängden för dem som har för mycket att göra, att skapa variation och fler pauser för den med ensidigt arbete eller att se till att det finns tillräckligt med resurser och stöd för att känna att man klara arbetsuppgifterna på ett bra sätt. Det kan innebära också att ge konkreta verktyg till sina medarbetare för att de kan leva i balans mellan arbete och egen tid för återhämtning.

Nu har vi även Arbetsmiljölagen (AML) som skärptes den 31 mars 2016 och att arbetsgivaren har ett större ansvar över den psykosociala hälsan.

”Du som är arbetsgivare ansvarar för att skapa förutsättningar för en god arbetsmiljö utan stress. Du kan förebygga risker genom ett systematiskt arbetsmiljöarbete.”

”Arbetsrelaterad stress behöver hanteras inom ramen för det systematiska arbetsmiljöarbetet. Det är arbetsgivaren som ansvarar för att det sker ett systematiskt arbetsmiljöarbete.”
(Organisatorisk och social arbetsmiljö, AFS 2015:4)

Jag som Lic. Stresscoach kan hjälpa med min närvaro att se på vad just din organisation kan behöva för att alla medarbetarna kan må bra och tillsammans öka organisations kompetens, tjänstekvalitet och rykte.

Exempel på detta kan vara:

Föreläsning med konkreta råd om stress och livsbalans
Workshop eller kurs för mindre grupper i stresshantering
Coachning av ledare och enskilda medarbetare
Inom kort tid kan jag erbjuda till samtalsterapi och sorgbearbetning