Om mig

Att kunna arbeta som Lic. Stresscoach är för mig ett privilegium som skapar möjlighet att dela mitt eget liv och hjälpa andra människor vilka jag möter. Jag föredrar en nyanserad och levande uppfattning om relationen mellan människor och deras livsvärderingar lika mycket i privata som i arbetslivet. Den kristna tron är en stor bidragande orsak till det för mig själv. Själv uppfattar jag inte mitt medfödd handikapp – cerebral pares som en tagg utan som ett tillstånd genom vilket och genom att leva med får jag uppfylla min särskilda uppgift i livet. I mitt hjärta finns ett särskilt kall och därför försöker jag få mig själv och göra det bästa som jag kan för att leva med mening och värde.  Redan från födelsen har jag återkommande haft lättare och svårare sjukdomsperioder. Stress, fysiska och mentala smärtor, trötthet, utmattning, utbrändhet, depression och behov av återhämtning i samband med olika hälsa och livssituationer är välkända för mig. Saker jag har lärt mig inom ovanstående ämnet har hjälpt att se och förstå bättre min egen livs situation, fysiologi, sjukdom och funktionella störningar och hantering samtidigt. Under tiden insåg jag att detta verktyg kan hjälpa lika mycket för många människor utan speciella sjukdoms tillstånd men även vid medfödda, kroniska eller oväntade sjukdomar under sin livstid. Jag har själv funderat på varför vi oftast söker hjälp när vi redan har kommit till någon typ av krissituation. Med det arbete som jag gör vill jag bryta det mönstret och vissa att alla har rätt till någon kompetent medhjälpare vid sin sida för att beskydda sig själv sina nära och kära och kunna leva sunt redan nu.

Samtidigt fortsätter jag öka mina kompetenser med samtalsterapeut utbildning samt sorgbearbetning för att hjälpa människor med sina personliga livs frågor och vara ännu mer tillgänglig för de som drabbats av olika sorger och förluster. Alla dessa kompetenser hänger ihop på ett mycket bra sätt och ger mig själv och mina klienter ett större utrymme för samarbete och bättre resultat. Varje ämne användas självständigt men det är bra att kunskapen finns med och vi kan använda den vid behov.