Samtalsterapi

Varför samtalsterapi?

Samtalsterapi kan påbörjas om du har en vilja att bli hörd eller prata med någon här och nu. Samtalet leder till ökad medvetenhet, valmöjligheter och förståelse av större mening med just ditt liv med allt vad det innebär.

Mest kända anledningar för samtalsterapi

Samtalsterapi är en möjlighet att ta reda på ditt ursprung, personlighet, erfarenheter, värderingar och ditt livs olika områden för att utveckla potential för det som är viktigt för dig. Du kan reflektera över din vardag, fysiska eller psykiska hälsa, familjen, arbete, fritid, olika allmänna relationer. Det kan vara en förändring som du inte har valt själv. Du kanske har uppnått allt personligt, materiellt men inte det du önskar för själen.

Samtalsterapi i praktiken

Samtalet och dina behov är  i centrum.  Jag finns där för att lyssna på det som sägs, ge trygghet och förtroende att prata om det du vill. Känna dig förstådd av mig är viktigast samtidigt som du kan känna de  känslor och svårigheter som samtalet har tryckt undan. Däremellan kan jag ställa frågor för att nå det som är viktigt.

Behandlingsmetod och riktlinjer

Som certifierad Samtalsterapeut inom e-hälsa arbetar jag både via nätet och i samtalsrum. Behandlingsmetoden bygger på Transaktionsanalys, Kognitiv Beteendeterapi (KBT), mental träning.  Certifikationen är enligt International Coach Federation (ICF) 11 kärnkompetenser. Jag följer ICF etiska riktlinjer.