Stresscoach

När vi upplever stress

Stress är naturlig och bra kroppsreaktion till viss gräns t.ex. om du behöver göra något snabbt eller har bråttom. Om det bli svårt med avkoppling och återhämtning efteråt då är det redan som början till mer eller mindre stressproblematik. Det kan vara alt möjligt: oro för familjelivet, arbete, att vara duktig på allt, social, rolig, se bra ut, har råd för alla, orka alt och så vidare. Om det kännas så eller liknande självklart blir det tufft att leva. Då är det dags att söka stöd och hjälp för att bryta om mönstret.

Hjälp av Lic. Stresscoach

Som Lic. Stresscoach har jag för Sverige unik kunskaps-bredd, där jag både har förståelse för vad som händer i kroppen och mentalt både vid långvarig och tillfällig stress. Hur går det att behandla stressen genom ACT, mindfulness och andningsövningar? Handledning föredrar nyanserad och levande uppfattning för varje individens mentala och fysiska välmående. Jag arbetar med grupper och individer, mot privatpersoner, företag, omsorg, hälsa- och sjukvård.

Behandling med ACT

 ACT – Acceptance and Commitment Therapy är en banbrytande behandlingsmetod som man kallar för andra generationens KBT – Kognetiva beteende terapi. Den har utvecklats för att reducera stress, främja psykisk flexibilitet och kreativitet och stärka individer att ta steg i riktning mot vad som är viktigt i livet.

Värderingar 

Vi börjar alltid var samarbete med ett Stresstest och Kartlägg. Där vi ser tillsammans varje situation individuellt. Kartläggning innebär även tydligt målsättning för coachningen. Sedan går alt detta över till livsvärden som ifrågasätter oss väldigt konkret inom livets olika områden. Vad är viktigt i livet för dig?  Hur ser det ut för dig just nu? Hur skulle du önska att det ska vara?

Acceptera det

Acceptansen har en betydelse för att låta något vara som det är. Utan lära sig tycka om något, se, känna, tänka utifrån hur det är. Att låta något få vara där utan att förbättra, förändra, stänga av, eller undvika. Detta gäller att tillåta även obehagliga tankar och känslor som en del av livet.

Våga stanna kvar

Det betyder att vara här och nu, i ögonblicket utan att sträva någon annanstans. Bara observera och beskriva, både det som är inom dig och utanför dig. Medveten närvaro är ett sätt att förhålla sig till livet. Medveten om sina tankar ger kunskap om hur de påverkar oss. Vilket leder oss till det lättare att välja hur vi vill agera.

Upplever sitt allra bästa

Behandlingsresultat med ACT som inkluderar även mindfulness och andningsövningar man får mer fysisk och psykisk flexibilitet. I fortsättningen kan man ta hjälp av sina värderingar och upprepa alla övningar om och om igen. Det skapar möjlighet att leva med mening, kunna se och gå över många av livets obehag med acceptans, omsorg och kärlek mot sig själv och medmänniskor. Det hjälper att se med glädje över praktiska saker i livet så som omsorg om familjen, arbetsuppgifter och så vidare.

Dessutom

Samband med ACT, minfulness och andningsövningar ta vi hela tiden vad som händer i kroppen. Hur kosten påverkar vårt nervsystem, hur nervsystemet påverkar både sömn och värk. Hur tankar kan skapa fysiska sjukdomar m.m.